Meie lasteaiast

Tervist edendav lasteaed


"Tervis on parem, kui rikkus!" ütleb Eesti vanasõna. Tervist Edendavate Lasteaedade Liidu (TEL) missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele. OIuline on nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2010. aastast.

Lasteaias tervisenõukogu juhib tervisedendaja Kairi Kullas. Lisaks temale tegutsevad seal Velli Gerne, Signe Krünberk, Helen Lehtmets, Elve Peenoja, Marlen Reimann, Erika Sõrmus, Evelin Treumuth, Reine Tänav, Eve Vellner ja Rita Reilent.
 

Mis on tervisedendus?

…laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine.

…on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parendada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset surma.
 

 Mida selleks teha?

Tegutsemispõhimõtted ja valdkonnad tervise tagamisel:

 • Lapse arengu mõjutamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse
 • Eale sobiva, tervisliku ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine
 • Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine
 • Turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond)
 • Isikliku hügieeni edendamine


Mõned põhimõtted laste tervise edendamisel:

 • Tervis on esmane väärtus, millest sõltub inimese elukvaliteet
 • Tervise edendamine ja haiguste ennetamine on eriti olulised, kuna suureneb haigestumine kroonilistesse mittenakkuslikesse haigustesse
 • Laste eluviis, eriti väikelaste oma, sõltub tema pere eluviisist
 • Tervislik eluviis kujuneb koolieelses eas, mil harjumused ja hoiakud muutuvad püsivateks.
 • Täiskasvanud vastutavad selle eest, et lastele oleks loodud tervislikud elu- ja töötingimused.
 • Iga inimese tervislik olukord sõltub suures osas sellest, kuidas ta ise suhtub oma tervisesse

Sindi Lasteaias toetume terviseedenduses kolmele põhimõttele: tervislik toitumine, liikumine vabas õhus ja vaimne tervis.
 

TERVISLIK TOITUMINE

 • Sindi Lasteaias on kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud kuuenädalane menüü, mis tagab lastele mitmekesise ning Eesti toitumis ja liikumissoovitusele vastava toidu valiku. Eesmärgiks on lastes tervislike toitumisharjumuste kujundamine.
 •     Muutsime oluliselt toidukordade jaotust (dessert õhtuks, oote asemel toidukord)
 •  Üks päev nädalas on lihavaba päev
 •  Vähendasime oluliselt piima, suhkru ja soola kasutamist
 •   Vähendamise nisu kasutamist ja asendasime teiste erinevate teraviljadega
 •   Lasteaial on valmisolek ja võimekus pakkuda toitu ka eri menüüd vajavatele lastele, allergikutele, lastele kellel on toidu talumatus
 •  Oleme ühinenud PRIA piima ja puu-juurvilja programmiga
 •  Kaasame ka lapsed ning vanemad toidu valmistamise protsessi.
 • Lasteaias on õppeköök, kus on võimalus lastel osaleda toidu valmistamisel.
 • Kaasame lapsed ka toidu kasvatamise protsessi: kasvuhoone, kõrgpeenrad.
 • Alustatud on õppeköögis valmistatud toitude retseptiraamatu koostamist.     .

Nende tegevuste tulemusel söövad lapsed isuga peaaegu kõike, on julged proovima uusi maitseid ja on väga teadlikud, mis on tervislik toit ning suudavad ja tahavad õigeid valikuid teha
 

LIIKUMINE VABAS ÕHUS

 • Sindi lasteaias toimub Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, sportlik vastlapäev, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks jm).
 • Personali liikumisaktiivsusele suunatud tegevused värskes õhus (orienteerumine, kepikõnd, rattamatk).
 • Vähemalt üks planeeritud liikumistegevus nädalas toimub õues.
 • Planeeritud liikumistegevus toimub E.Idla loomuliku liikumise metoodika alusel. Võistlusmoment tuleb sisse alles koolieelikutele.
 •   Lumeperioodil saavad vanemad rühmad harjutada suusatamist.

        Liikumistundides kasutatakse kepikõnni algõpet suusatamisele ettevalmistava tegevusena.

 • Lastel on  võimalus aktiivselt tegutseda õueala ronilatel.

Meie moto on: TERVIS PÜSIB PÕUES, KUI SA LIIGUD ÕUES!
 

VAIMNE TERVIS

 • Lapse vaimse arengu toetamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse, tagamaks tervislike  harjumuste kujundamise.
 • Õppekavasse on lisatud terviseedenduse valdkond, mida toetab tervisejuhi olemasolu, kes viib lastega läbi huvitavaid projekte, töötubasid ning on kaasatud lasteaia igapäevaellu.
 •  Meil on eripedagoog/logopeed ja töötav tugisüsteem toetamaks igat erivajadust.
 • Püüdlemine sisemise tasakaalu poole, õppides oma emotsioonidega paremini toime tulema. Oleme loonud vaikuse toa, mis annab võimaluse rühma keskkonnast eralduda (lapsed ja personal).
 • Siseterviserada

Nimetatud tegevused mõjutavad Sindi Lasteaia laste ja perede arusaamu, hoiakuid ja teadmisi.

Läbi laste koju jõudnud teadmised on muutnud perede söögiharjumusi, pannud neid aktiivsemalt liikuma ja liikumist armastama, õpetanud nii lapsi kui vanemaid oma emotsioone juhtima.

Tunneme oma vanemate toetust ja ühiste väärtuste jagamist!

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon aastast 1946).

Tervis on sotsiaalne mõiste, mis lihtsalt öelduna tähendab head olemist ja enesetunnet ning rahulolu ümbritsevaga. Mõeldes lasteaialastele on esitatud tõlgendus üsna tabav. Tegemist on positiivse definitsiooniga. Negatiivne definitsioon ütleb, et tervis tähendab haiguse puudumist.

Tervisedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus.

Tervisedendus sisaldab tervisekasvatusprogramme, ennetavaid meditsiiniteenuseid, omavalitsuse teenuseid, tervislikku ühiskonnapoliitikat, keskkonna tervishoiumeetmeid. Ta on seotud teiste eluvaldkondadega, nagu tervisekaitse, kvaliteetne meditsiiniabi, kultuur ja haridus, keskkonnakaitse jm.

Tervisedenduse lõppeesmärgiks on rahva elukvaliteedi parandamine ja tervise väärtustamine.

Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks. Alahinnata ei tohi tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse  keskkonna osa ning kvaliteetsete terviseteenuste arendamist, mida saab pakkuda nii lasteaed kui paikkond.

Koolieelses asutuses  ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisesse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus

"Tervis on parem, kui rikkus!" ütleb Eesti vanasõna. Tervist Edendavate Lasteaedade Liidu (TEL) missioon on liita koolieelses eas olevate lastega tegelevate või nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele. OIuline on nende tegevuste kaudu tagada lastele parem vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis.

Sindi lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade Liitu alates 2010. aastast.

Lasteaias tervisenõukogu juhib tervisedendaja Kairi Kullas. Lisaks temale tegutsevad seal Velli Gerne, Signe Krünberk, Helen Lehtmets, Elve Peenoja, Marlen Reimann, Erika Sõrmus, Evelin Treumuth, Reine Tänav, Eve Vellner ja Rita Reilent.
 

Mis on tervisedendus?

…laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine.

…on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu on võimalik parendada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset surma.
 

 Mida selleks teha?

Tegutsemispõhimõtted ja valdkonnad tervise tagamisel:

 • Lapse arengu mõjutamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse
 • Eale sobiva, tervisliku ja tasakaalustatud, ohutu ning toitumissoovitustele vastava toidu tagamine
 • Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine
 • Turvalise, tervisliku ja lapse arengut stimuleeriva keskkonna loomine (füüsiline ja psühhosotsiaalne keskkond)
 • Isikliku hügieeni edendamine


Mõned põhimõtted laste tervise edendamisel:

 • Tervis on esmane väärtus, millest sõltub inimese elukvaliteet
 • Tervise edendamine ja haiguste ennetamine on eriti olulised, kuna suureneb haigestumine kroonilistesse mittenakkuslikesse haigustesse
 • Laste eluviis, eriti väikelaste oma, sõltub tema pere eluviisist
 • Tervislik eluviis kujuneb koolieelses eas, mil harjumused ja hoiakud muutuvad püsivateks.
 • Täiskasvanud vastutavad selle eest, et lastele oleks loodud tervislikud elu- ja töötingimused.
 • Iga inimese tervislik olukord sõltub suures osas sellest, kuidas ta ise suhtub oma tervisesse

Sindi Lasteaias toetume terviseedenduses kolmele põhimõttele: tervislik toitumine, liikumine vabas õhus ja vaimne tervis.
 

TERVISLIK TOITUMINE

 • Sindi Lasteaias on kasutusel toitumisnõustaja poolt valmistatud kuuenädalane menüü, mis tagab lastele mitmekesise ning Eesti toitumis ja liikumissoovitusele vastava toidu valiku. Eesmärgiks on lastes tervislike toitumisharjumuste kujundamine.
 •     Muutsime oluliselt toidukordade jaotust (dessert õhtuks, oote asemel toidukord)
 •  Üks päev nädalas on lihavaba päev
 •  Vähendasime oluliselt piima, suhkru ja soola kasutamist
 •   Vähendamise nisu kasutamist ja asendasime teiste erinevate teraviljadega
 •   Lasteaial on valmisolek ja võimekus pakkuda toitu ka eri menüüd vajavatele lastele, allergikutele, lastele kellel on toidu talumatus
 •  Oleme ühinenud PRIA piima ja puu-juurvilja programmiga
 •  Kaasame ka lapsed ning vanemad toidu valmistamise protsessi.
 • Lasteaias on õppeköök, kus on võimalus lastel osaleda toidu valmistamisel.
 • Kaasame lapsed ka toidu kasvatamise protsessi: kasvuhoone, kõrgpeenrad.
 • Alustatud on õppeköögis valmistatud toitude retseptiraamatu koostamist.     .

Nende tegevuste tulemusel söövad lapsed isuga peaaegu kõike, on julged proovima uusi maitseid ja on väga teadlikud, mis on tervislik toit ning suudavad ja tahavad õigeid valikuid teha
 

LIIKUMINE VABAS ÕHUS

 • Sindi lasteaias toimub Igakülgse kehalise tegevuse soodustamine läbi aktiivsete ja traditsiooniliste ühisürituste (südamekuu tähistamine, Euroopa spordinädal, sportlik vastlapäev, loodusmatkad igal aastaajal looduses toimuvate protsesside vaatlemiseks jm).
 • Personali liikumisaktiivsusele suunatud tegevused värskes õhus (orienteerumine, kepikõnd, rattamatk).
 • Vähemalt üks planeeritud liikumistegevus nädalas toimub õues.
 • Planeeritud liikumistegevus toimub E.Idla loomuliku liikumise metoodika alusel. Võistlusmoment tuleb sisse alles koolieelikutele.
 •   Lumeperioodil saavad vanemad rühmad harjutada suusatamist.

        Liikumistundides kasutatakse kepikõnni algõpet suusatamisele ettevalmistava tegevusena.

 • Lastel on  võimalus aktiivselt tegutseda õueala ronilatel.

Meie moto on: TERVIS PÜSIB PÕUES, KUI SA LIIGUD ÕUES!
 

VAIMNE TERVIS

 • Lapse vaimse arengu toetamine läbi mängu, suhtlemise ja sotsiaalse toetuse, tagamaks tervislike  harjumuste kujundamise.
 • Õppekavasse on lisatud terviseedenduse valdkond, mida toetab tervisejuhi olemasolu, kes viib lastega läbi huvitavaid projekte, töötubasid ning on kaasatud lasteaia igapäevaellu.
 •  Meil on eripedagoog/logopeed ja töötav tugisüsteem toetamaks igat erivajadust.
 • Püüdlemine sisemise tasakaalu poole, õppides oma emotsioonidega paremini toime tulema. Oleme loonud vaikuse toa, mis annab võimaluse rühma keskkonnast eralduda (lapsed ja personal).
 • Siseterviserada

Nimetatud tegevused mõjutavad Sindi Lasteaia laste ja perede arusaamu, hoiakuid ja teadmisi.

Läbi laste koju jõudnud teadmised on muutnud perede söögiharjumusi, pannud neid aktiivsemalt liikuma ja liikumist armastama, õpetanud nii lapsi kui vanemaid oma emotsioone juhtima.

Tunneme oma vanemate toetust ja ühiste väärtuste jagamist!

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine (Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon aastast 1946).

Tervis on sotsiaalne mõiste, mis lihtsalt öelduna tähendab head olemist ja enesetunnet ning rahulolu ümbritsevaga. Mõeldes lasteaialastele on esitatud tõlgendus üsna tabav. Tegemist on positiivse definitsiooniga. Negatiivne definitsioon ütleb, et tervis tähendab haiguse puudumist.

Tervisedendus on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ning eluviisi kujundamisele ja tervist toetava elukeskkonna sihipärasele arendamisele suunatud tegevus.

Tervisedendus sisaldab tervisekasvatusprogramme, ennetavaid meditsiiniteenuseid, omavalitsuse teenuseid, tervislikku ühiskonnapoliitikat, keskkonna tervishoiumeetmeid. Ta on seotud teiste eluvaldkondadega, nagu tervisekaitse, kvaliteetne meditsiiniabi, kultuur ja haridus, keskkonnakaitse jm.

Tervisedenduse lõppeesmärgiks on rahva elukvaliteedi parandamine ja tervise väärtustamine.

Koolieelne iga on otsustav periood individuaalse tervisekäitumise ja harjumuste kujundamiseks, mis moodustavad igaühe elustiili ja panevad aluse kogu eluks. Alahinnata ei tohi tervisliku füüsilise- ja psühhosotsiaalse  keskkonna osa ning kvaliteetsete terviseteenuste arendamist, mida saab pakkuda nii lasteaed kui paikkond.

Koolieelses asutuses  ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisesse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus