Meie lasteaiast

Hoolekogu


Hoolekogu töökord

Hoolekogu 2023/2024 õa koosseis

 

Mida teeb hoolekogu ja kas minust võiks saada hoolekogu liige?

Hoolekogul on seadusest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi:

 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;

 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 • hoolekogu ettepanekul on õigus suurendada laste arvu rühmades;

 • annab arvamuse lasteaia õppekava kohta;

 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;

 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;

 • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

 • hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni

 

Oled sobilik kandidaat hoolekogu liikmeks, kui:

Sinu lapse areng on Sulle oluline- läbi hoolekogu töö suudame koos luua keskkonna, lastele õpi- ja kasvukeskkonna, õpetajatele õpikeskkonna, kus kõik osapooled tahavad ja saavad elust  (tööelust) rohkem rõõmu tunda;

Sulle meeldib järjepidevus- oled valmis panustama hoolekogu töösse seni kuni laps lõpetab lasteaia ja soovid panustada, et hoolekogu väärtuslik tööaeg ei kuluks ammu läbi käidud ja lahendatud väljakutsetele;

Sa oled meeskonnamängija- soovid, et lasteaia juhtkond, õpetajad, abipersonal ja hoolekogu on ühtne meeskond;

Sulle meeldib vabadus- vabaduse eeldus on kord ja kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum;

Sa julged vastutada- vastutada tuleb selle eest, mida Sa teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad. Vastutab see, kes otsustab ning otsustamiseks peab olema valikuid, milliseid saad ise luua.

 

Hoolekogu protokollid on nähtavad ELIISi keskkonnas dokumentide all.

Hoolekogu töökord

Hoolekogu 2023/2024 õa koosseis

 

Mida teeb hoolekogu ja kas minust võiks saada hoolekogu liige?

Hoolekogul on seadusest tulenevalt mitmeid õigusi ja kohustusi:

 • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

 • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

 • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi töös;

 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 • hoolekogu ettepanekul on õigus suurendada laste arvu rühmades;

 • annab arvamuse lasteaia õppekava kohta;

 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;

 • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;

 • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;

 • hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni

 

Oled sobilik kandidaat hoolekogu liikmeks, kui:

Sinu lapse areng on Sulle oluline- läbi hoolekogu töö suudame koos luua keskkonna, lastele õpi- ja kasvukeskkonna, õpetajatele õpikeskkonna, kus kõik osapooled tahavad ja saavad elust  (tööelust) rohkem rõõmu tunda;

Sulle meeldib järjepidevus- oled valmis panustama hoolekogu töösse seni kuni laps lõpetab lasteaia ja soovid panustada, et hoolekogu väärtuslik tööaeg ei kuluks ammu läbi käidud ja lahendatud väljakutsetele;

Sa oled meeskonnamängija- soovid, et lasteaia juhtkond, õpetajad, abipersonal ja hoolekogu on ühtne meeskond;

Sulle meeldib vabadus- vabaduse eeldus on kord ja kord on kokkuleppeline ühiste normide ja reeglite kogum;

Sa julged vastutada- vastutada tuleb selle eest, mida Sa teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad. Vastutab see, kes otsustab ning otsustamiseks peab olema valikuid, milliseid saad ise luua.

 

Hoolekogu protokollid on nähtavad ELIISi keskkonnas dokumentide all.