Üldine info

Üldinfo


Lasteaias on kokku 13 rühma, sealhulgas kolm sõimerühma ja üks tasandusrühm. Lasteaias jagub kohti kohti kuni 248 lapsele.
Lastele võimaldatakse mitmesugust huvitegevust. Lasteaial on oma köögiplokk, laomajandus, raamatukogu.

Lapse areng saab alguse turvalisest kasvukeskkonnast. Laps saab uusi teadmisi vaadeldes asju ja inimesi enda ümber. Lapsega vesteldes ja talle raamatuid ette lugedes areneb lapse eneseväljendusoskus ning sõnavara. Eriti oluline on lapsega koos mängida, sest mäng on väikese inimese töö ja arendab last igakülgselt.

Lapse riided peaksid olema kergesti selga pandavad. Nende selgapanek ja ära võtmine peab olema lapsele jõukohane. Magamisriieteks sobib pidžaama või öösärk. Õueriided on ilmale kohased, lapsele mugavad ja võimaldavad mängimist.

Lapse sisejalanõud on soovitavalt lahtised, jalavõlvi toetavad, lapsele parajad ja takjakinnitusega.

Lapsele soovitame kappi panna kamm, 2-3 paari aluspükse, sokid, sukkpüksid ja vahetusriided (särgid, püksid, kleidid).

Riided ja jalanõud palume märgistada, et vältida lapse asjade kadumist või segamini minekut. 


Tagamaks head infovahetust liitub iga lapse vähemalt üks lapsevanem infosüsteemiga ELIIS- https://eliis.ee/

Harjutage last enne lasteaeda tulekut samadel kellaaegadel sööma, mängima ja magama, nii on lapsel lihtsam kohaneda.

Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes.

Rääkige lapsele, mis koht on lasteaed, miks lapsed seal käivad, miks te tahate, et tema seal käima hakkaks.

Lapse kohanemine sõltub paljuski sellest, kas vanematel on lasteaia suhtes positiivne eelhäälestus. Vanemate kõhklused ja muretsemine kandub üle ka lapsele. Ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öelge näiteks, et teil tuleb täna kindlasti tore päev.

Rääkige lapsele, mis teda lasteaias ees ootab.  Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last. Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.               

Lasteaiaga  harjumise perioodil pidage nõu rühma töötajatega, millal ja kui pikalt on laps valmis lasteaeda jääma ning millal vajab laps lasteaiast puhkepäeva.    


TÖÖKORRALDUS SUVEL JA KOOLIVAHEAEGADEL

Suvel ja koolivaheaegadel on lasteaias osaliselt koondrühmad. Koha kasutamiseks sellel ajal täidab lapsevanem kindlaks määratud tähtajaks rühmas vastava tabeli. Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem kirjalikult lasteaia üldmeilile lasteaed@sindilasteaed.ee. Jooksvateks muudatusteks (nt erakorraline kohavajadus) võtab lapsevanem lasteaiaga ühendust ja koos leitakse parim võimalik lahendus.

Lasteaias on kokku 13 rühma, sealhulgas kolm sõimerühma ja üks tasandusrühm. Lasteaias jagub kohti kohti kuni 248 lapsele.
Lastele võimaldatakse mitmesugust huvitegevust. Lasteaial on oma köögiplokk, laomajandus, raamatukogu.

Lapse areng saab alguse turvalisest kasvukeskkonnast. Laps saab uusi teadmisi vaadeldes asju ja inimesi enda ümber. Lapsega vesteldes ja talle raamatuid ette lugedes areneb lapse eneseväljendusoskus ning sõnavara. Eriti oluline on lapsega koos mängida, sest mäng on väikese inimese töö ja arendab last igakülgselt.

Lapse riided peaksid olema kergesti selga pandavad. Nende selgapanek ja ära võtmine peab olema lapsele jõukohane. Magamisriieteks sobib pidžaama või öösärk. Õueriided on ilmale kohased, lapsele mugavad ja võimaldavad mängimist.

Lapse sisejalanõud on soovitavalt lahtised, jalavõlvi toetavad, lapsele parajad ja takjakinnitusega.

Lapsele soovitame kappi panna kamm, 2-3 paari aluspükse, sokid, sukkpüksid ja vahetusriided (särgid, püksid, kleidid).

Riided ja jalanõud palume märgistada, et vältida lapse asjade kadumist või segamini minekut. 


Tagamaks head infovahetust liitub iga lapse vähemalt üks lapsevanem infosüsteemiga ELIIS- https://eliis.ee/

Harjutage last enne lasteaeda tulekut samadel kellaaegadel sööma, mängima ja magama, nii on lapsel lihtsam kohaneda.

Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes.

Rääkige lapsele, mis koht on lasteaed, miks lapsed seal käivad, miks te tahate, et tema seal käima hakkaks.

Lapse kohanemine sõltub paljuski sellest, kas vanematel on lasteaia suhtes positiivne eelhäälestus. Vanemate kõhklused ja muretsemine kandub üle ka lapsele. Ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öelge näiteks, et teil tuleb täna kindlasti tore päev.

Rääkige lapsele, mis teda lasteaias ees ootab.  Mida üksikasjalikumalt ja sagedamini lapsega räägitakse, seda kindlamalt ta ennast tunneb. Teadmatus hirmutab last. Ärge unustage lapsele öelda, millal te talle järele tulete. Olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni.               

Lasteaiaga  harjumise perioodil pidage nõu rühma töötajatega, millal ja kui pikalt on laps valmis lasteaeda jääma ning millal vajab laps lasteaiast puhkepäeva.    


TÖÖKORRALDUS SUVEL JA KOOLIVAHEAEGADEL

Suvel ja koolivaheaegadel on lasteaias osaliselt koondrühmad. Koha kasutamiseks sellel ajal täidab lapsevanem kindlaks määratud tähtajaks rühmas vastava tabeli. Lapse puuduma jäämisest teatab lapsevanem kirjalikult lasteaia üldmeilile lasteaed@sindilasteaed.ee. Jooksvateks muudatusteks (nt erakorraline kohavajadus) võtab lapsevanem lasteaiaga ühendust ja koos leitakse parim võimalik lahendus.