Koostöö


 • Tori Vallavalitsus – strateegiline areng, aruandlus

 • Lasteaia hoolekogu – koostöö lastevanematega lasteaia arendustegevuses ja juhtimises

 • Sindi Gümnaasium – ühisüritused algklasside lastega, õpetajatega, õpetajate koolitused, projektid

 • Sindi Muuseum – muuseumitunnid lastele

 • Karl Jüri Rammi nimeline Sindi Muusikakool – üritused lastele (vanem vanuseaste)

 • Sindi raamatukogu – üritused lastele, õpetajatele uuema lastekirjanduse tutvustamine

 • Ajaleht “Tori Valla Teataja” - koostöö lasteaia tegevuse kajastamisel

 • Pärnu Jalgpalliklubi “Poseidon” - ringitegevus

 • Maadlusklubi Leo - üldfüüsiline treening

 • Spordiklubi SEPPS - ringitegevus

 • Lastepeatus - jooga ja loovtants

 • Pärnu Päästekomando - üritused lastele (Nublu)

 • Sindi Vabatahtlik Pääste - üritused lastele, ennetustöö

 • Politsei – laste liiklusalane õpetus (Lõvi Leo)

 • Sindi Tervisekeskus – laste tervise edendamine

 • Sindi Hambaravi – koostöö laste hammaste kontrollis ja tervishoius

 • Integratsiooni Sihtasutus, HTM - õppe-metoodiline koostöö muukeelse lapse õppekasvatustegevuse, ra korraldamisel eestikeelses lasteaias; rahastamine

 • Tallinna Ülikooli Täiskavanukoolituse Täiendkoolituse Osakond – pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon

 • TÜ Pedagoogiline Seminar – pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon

 • Tori Vallavalitsus – strateegiline areng, aruandlus

 • Lasteaia hoolekogu – koostöö lastevanematega lasteaia arendustegevuses ja juhtimises

 • Sindi Gümnaasium – ühisüritused algklasside lastega, õpetajatega, õpetajate koolitused, projektid

 • Sindi Muuseum – muuseumitunnid lastele

 • Karl Jüri Rammi nimeline Sindi Muusikakool – üritused lastele (vanem vanuseaste)

 • Sindi raamatukogu – üritused lastele, õpetajatele uuema lastekirjanduse tutvustamine

 • Ajaleht “Tori Valla Teataja” - koostöö lasteaia tegevuse kajastamisel

 • Pärnu Jalgpalliklubi “Poseidon” - ringitegevus

 • Maadlusklubi Leo - üldfüüsiline treening

 • Spordiklubi SEPPS - ringitegevus

 • Lastepeatus - jooga ja loovtants

 • Pärnu Päästekomando - üritused lastele (Nublu)

 • Sindi Vabatahtlik Pääste - üritused lastele, ennetustöö

 • Politsei – laste liiklusalane õpetus (Lõvi Leo)

 • Sindi Tervisekeskus – laste tervise edendamine

 • Sindi Hambaravi – koostöö laste hammaste kontrollis ja tervishoius

 • Integratsiooni Sihtasutus, HTM - õppe-metoodiline koostöö muukeelse lapse õppekasvatustegevuse, ra korraldamisel eestikeelses lasteaias; rahastamine

 • Tallinna Ülikooli Täiskavanukoolituse Täiendkoolituse Osakond – pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon

 • TÜ Pedagoogiline Seminar – pedagoogide täiendkoolitus, kvalifikatsioon